Om de finalisten voor te bereiden op de finale organiseert het comité van de Vlaamse Fysica Olympiade een aantal zaterdagen waar telkens op een ander aspect van de fysica zal worden ingezoomd en wat niet aan bod komt op school.

De stagedagen gaan door aan de Vlaamse universiteiten en zijn gratis. Enkel de verplaatsingsonkosten naar en van zijn ten laatste van de deelnemers.

Iedere finalist krijgt een persoonlijke uitnodiging voor de stagedagen. Deze zijn vrijblijvend, maar omwille van organisatorische redenen moet de deelname wel bevestigd worden. 

  

Overzicht data

De stages starten om 10 uur en eindigden omstreeks 17 uur. 

7 maart      Thermodynamica       UHasselt     
         
14 maart      Wisselspanning - RLC ketens       UAntwerpen    AFGELAST, theoretisch gedeelte via videoconference
Voor praktisch onderdeel wordt nog naar een oplossing gekeken.
         
21 maart      Trillingen en golven - Fysische optica       UGent    AFGELAST, er wordt naar een oplossing gezocht
         
6 mei  VIP-bezoek aan SCK•CEN Mol Mol   AFGELAST