Aantal deelgenomen scholen: 142

Aantal deelnemers: 300

Cesuur: ≥ 78%

De 17 finalisten worden op zaterdag 30 april 2022 verwacht aan de KU Leuven voor de finale, klik hier voor meer info. Zij ontvangen een uitnodiging voor de stagedagen en de finale.

  

2022-VCO_R2 Grafiek algemeen

(Klik op de grafiek om te vergroten.)

  

2022-VCO_R2 Grafiek 5de-jaars

(Klik op de grafiek om te vergroten.)

  

2022-VCO_R2 Grafiek 6de-jaars

(Klik op de grafiek om te vergroten.)

Aantal deelnemers: 300
Gemiddelde score: 54,2%
Standaard afwijking: 13,4
Minimum score: 15%
Maximum score: 92,5% 

 

Aantal vijfdejaars: 28
Gemiddelde score: 58,6%
Standaard afwijking: 12,9
Minimum score: 31,7%
Maximum score: 79,2%

 

Aantal zesdejaars: 272
Gemiddelde score: 53,7%
Standaard afwijking: 13,4
Minimum score: 15%
Maximum score: 92,5% 

   

Vragen en oplossingen

Klik hier voor de te kennen leerstof.

Om de vragen met de bijhorende oplossingen van vorige edities te raadplegen, neem een kijkje in onze vragenbank of om je te volle ten kunnen voorbereiden surf naar usolvit.

Tijdens de verschillende rondes wordt volgend materiaal ter beschikking gesteld: periodiek systeem en de nuttige gegevens.

 

Activiteit

Omwille van de coronapandemie en de opgelegde maatregelen werd beslist om de "DoeChemie" activiteit in samenwerking met het Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV) en de Vlaamse universiteiten te annuleren dit schooljaar.

 

Info vooraf aan de tweede ronde

Wanneer:     23 februari 2022
Start:            tussen 13 en 13.45 uur
Duur:            2,5 uur
Locatie:        omwille van de corona pandemie → online op school van de deelnemer(s) 

De tweede ronde bestaat uit 30 meerkeuzevragen met 4 alternatieve antwoorden waarvan slechts één juist is. Er zijn geen open vragen in de online toets.

Voor de online afname verwijzen we naar de werkwijze van de eerste ronde. Klik hier voor meer info.

Let zeker op dat geen 2 of meerdere leerlingen deelnemen met dezelfde URL (of link)  want dan kan er GEEN score worden berekend en missen ze hun kans op een finale plaats.  

    

Deelname

De 328 beste deelnemers van de eerste ronde worden toegelaten tot de tweede ronde. Zij ontvangen felicitaties van onze peter Frank Deboosere.

De leraren krijgen een bericht van wie zich plaatste en schrijven hun leerlingen in voor deze ronde via de website door in te loggen op de "leraarmodule" (op onze website rechts boven) met hun toegangscode.

De leraren krijgen een bericht van wie zich plaatste. Zij duiden aan in de "leraarmodule" (inloggen rechtsboden op onze website met toegangscode) of hun leerlingen al dan niet deelnemen aan deze tweede ronde en dit vóór 14 februari 2022.

Alle communicatie in verband met de tweede ronde verloopt via de schoolverantwoordelijke aardrijkskunde. Zij ontvangen tijdig de instructies voor de online afname op school.

Wanneer de resultaten beschikbaar zijn worden de vakverantwoordelijken per e-mail verwittigd. In het resultatenoverzicht wordt ook aangegeven wie toegelaten wordt tot de finale.

   

Sfeerbeeld editie 2021
 
GO! Atheneum Tienen
GO! Atheneum Tienen

Klik op de foto om te vergroten.