Om de finalisten voor te bereiden op de finale organiseert het comité van de Vlaamse Chemie Olympiade een 4-daagse stage tijdens de paasvakantie. In niet corona-tijden wordt er mix van theorie en praktijk aangeboden aan de UGent. Omwille van het specifieke karakter en om de teamgeest te verstevigen is dit normaal met overnachtingen en 's avonds met een aantal ontspannende activiteiten.

Maar corona beslist dit jaar anders. De stage blijft een feit maar zal als volgt worden georganiseerd:

 • op 12, 13 en 14 april zullen via Teams afwisselend online lessen, oefenmomenten en overlegmomenten worden georganiseerd
 • op 15 april wordt een practicumdag aan de UGent georganiseerd (onder voorbehoud).

De finalisten nemen hier gratis aan deel (enkel verplaatsingsonkosten zijn ten hun laste), maar schrijven wel in.

Op het programma staan (onder voorbehoud):

Theorie

 • Kinetiek
 • Elektrochemie
 • Samengestelde en heterogene evenwichten
 • Thermodynamica
 • Organische chemie

Praktijk

 • Titratie van een mengsel van fosforzuur en kaliumdiwaterstoffosfaat Permanganometri
 • Kinetiek: bepaling van de orde van een reactie en de ontkleuring van fenolftaleïne in een sterk basisch milieu
 • Synthese van 1,5-difenylpentadienon + TLC en UV-spectroscopie
 • Interpreteren van NMR-spectra

 

Sfeerbeelden editie 2019

Om het fotoalbum te raadplegen, klik hier.

Groep op weg van jeugdherberg naar stage    Les kinetiek en elektrochemie    Practicum anorganische chemie    Muurklimmen